Nén dung lượng ảnh

  • Chỉ được phép upload 20 ảnh / lần
  • Dung lượng ảnh tối đa là 5MB
  • Định dạng ảnh được phép sử dụng: jpeg, png, jpg

Ảnh Kích thước gốc Sau khi nén Tải xuống Giảm
Hỗ trợ trực tuyến
TENTEN.VN CÓ THỂ HỖ TRỢ GÌ CHO BẠN?